Training

Goedvolk in Training, Bussum

 

 

 

In Leiden studeerde ik Arbeids- & Organisatiepsychologie en Klinische- & Gezondheidspsychologie. Tijdens mijn studie volgde ik de Opleiding Gestructureerde Vaardigheidstraining. Dat was het startpunt van mijn liefde voor het trainersvak. Na mijn afstuderen in 1996 ben ik gestart bij Boertien Training. Als trainer/adviseur werkzaam in de teams Management & Organisatie, Mondelinge Communicatie en vanaf 1999 tot 2006 voornamelijk voor het team Leren & Ontwikkelen.

Het opleiden van trainers is een mooie uitdaging; Zeggen wat je doet en doen wat je zegt! Trainen in het hier en nu, op meta-niveau in gesprek gaan en in een open contact staan met de deelnemers, maakt dat ik nog dagelijks leer. Ik ben geboeid door het subtiele spel tussen mensen, in het bijzonder door de interactie tussen trainer en groep. Vanuit verwondering ga ik op zoek naar wat mensen drijft en ga de confrontatie aan in contact. Ik zeg wat ik denk, observeer en voel, altijd met respect voor de ander. Niet alles hoeft gezegd. Door bij mezelf te blijven, geef ik de ander ruimte om zichzelf te laten zien. Leren vanuit verwonderen, vertrouwen en verbinden.

Bij de begeleiding van trainers ga ik uit van de eigen stijl en aanwezige kwaliteiten van de trainer. Vanuit die stijl en kwaliteiten kijk ik hoe de trainer het contact met de deelnemers aangaat en op welke wijze de trainer de deelnemers laat leren. De focus die ik daarin leg is; de beweging van trainergericht naar deelnemergericht, van inhoud aanbieden naar zelf ervaren/ontdekken, van vertellen naar vragen, van antwoord geven naar laten ontdekken, zicht krijgen op de ontwikkelwensen van de individuele deelnemer en werken met heldere doelstellingen. Alles met als doel een groot en effectief leereffect te bereiken voor de deelnemers en met behoud van energie, eigen stijl en het plezier van de trainer.

U kunt altijd contact opnemen wanneer u vragen heeft over mijn trainingen.

Activiteiten Goedvolk in training:

  • On the job coaching voor trainers: meelopen in uw training, observeren van interactie tussen trainer en groep, gerichte feedback, advies professionaliseringsmogelijkheden
  • Individuele coaching voor trainers: coaching op trainersvaardigheden, trainersstijl en trainersattitude
  • Opleiden startende trainers: workshops of groepstraining gericht op basisvaardigheden voor trainers
  • Ontwikkelen en professionaliseren ervaren trainers: reflectie op uw rol, stijl en aanpak als trainer
  • Beoordeling bij trainers-assessments: observator en beoordelaar bij assessments
  • Draaiboekservice of -advies: advies, ontwikkeling of beoordeling van draaiboeken
  • Coaching voor workshopbegeleiders of presentatoren: ondersteuning en advies bij het inrichten van kennisoverdracht, feedback op persoonlijke stijl in de interactie
  • Werkvormen en energizers inspiratie: advies over inzetbaarheid inspirerende en activerende werkvormen